Fonds Tilburg Akkoord 2.0

In maart 2019 is het Tilburg Akkoord beëindigd. De samenwerkingspartners van het oorspronkelijke Tilburg Akkoord (Tilburgse corporaties en gemeente) hebben besloten dat er een Tilburg Akkoord 2.0 komt met een looptijd van 2020 tot en met 2022.

Ook dit Tilburg Akkoord is inmiddels beëindigd. Momenteel wordt hard gewerkt aan de eindrapportage. We kunnen wel stellen dat met het ontschotte geld uit het fonds héél veel toffe initiatieven stappen vooruit gemaakt hebben.

Doelstelling Tilburg Akkoord 2.0

Met Tilburg Akkoord 2.0 willen we bijdragen aan de verbreding en versterking van de sociale basis en sociale veerkracht in de wijken van Tilburg (inclusief de agenda’s Wonen en Arbeidsmarkt). Tilburg Akkoord 2.0 (en de inzet van Tussenheid013) sluit hier nadrukkelijk op aan door middel van het ondersteunen bij het verduurzamen van burgerinitiatieven en maatschappelijke start-ups. De aanvragen moeten direct bijdragen aan de doelstellingen van de wijken met een PACT en de uitgangspunten van Agenda Sociaal 013.

Aanvragen | let op: aanvragen is niet meer mogelijk maar wel helpen je wel graag verder

Tilburg Akkoord 2.0 is per 31-12-2022 afgelopen. Maar Tussenheid013 werkt voorlopig nog gewoon door. Dus heb je vragen? Neem dan contact met ons op!