Fonds Tilburg Akkoord 2.0

In maart 2019 is het Tilburg Akkoord beëindigd. De samenwerkingspartners van het oorspronkelijke Tilburg Akkoord (Tilburgse corporaties en gemeente) hebben besloten dat er een Tilburg Akkoord 2.0 komt met een looptijd van 2020 tot en met 2022.

Doelstelling Tilburg Akkoord 2.0

Met Tilburg Akkoord 2.0 willen we bijdragen aan de verbreding en versterking van sociale basis en sociale veerkracht in de wijken van Tilburg (inclusief de agenda’s wonen en arbeidsmarkt). Tilburg Akkoord 2.0 (en de inzet van Tussenheid013) sluit hier nadrukkelijk op aan door middel van het ondersteunen bij het verduurzamen van burgerinitiatieven en maatschappelijke start-ups. De aanvragen moeten direct bijdragen aan de doelstellingen van de wijken met een PACT en de uitgangspunten van Agenda Sociaal 013.

Aanvragen

Wil je een aanvraag doen bij het fonds? Lees dan eerst de spelregels. Neem voor het doen van een aanvraag eerst even contact op! Alle aanvragen lopen via Tussenheid013 en worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld.

Data bijeenkomsten 2021

Wil je een aanvraag doen? Hieronder zie je op welke data de commissie bij elkaar komt. Jouw aanvraag dient minimaal één week voor de bijeenkomst via onderstaand aanvraagformulier ingediend te worden.

De komende vergaderdata :

  • 9 april 2021, aanvragen tot uiterlijk 2 april
  • 4 juni 2021, aanvragen tot uiterlijk 28 mei
  • 17 september 2021, aanvragen tot uiterlijk 12 september
  • 19 november, aanvragen tot uiterlijk 12 november

Gegevens aanvrager

Vul hieronder de gegevens in van de aanvrager. Bij organisaties moet de aanvraag gedaan worden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger.

Wil je hulp bij het invullen? Stuur dan een mailtje naar post@tussenheid013.nl, dan nemen wij contact met je op.


Omschrijving

Vul de vragen hieronder zo compleet mogelijk in. Wil je hulp bij het invullen? Stuur dan een mailtje naar post@tussenheid013.nl, dan nemen wij contact met je op.


Organisatie

Vul de vragen hieronder zo compleet mogelijk in. Wil je hulp bij het invullen? Stuur dan een mailtje naar post@tussenheid013.nl, dan nemen wij contact met je op.


Financieel

Vul de vragen hieronder zo compleet mogelijk in. Wil je hulp bij het invullen? Stuur dan een mailtje naar post@tussenheid013.nl, dan nemen wij contact met je op.


Overige opmerkingen


Ondertekening

Geef hieronder aan wie de aanvraag doet. Voor organisaties moet dan iemand zijn die tekeningsbevoegd is.

Voor de beoordeling is minimaal een begroting nodig. Een projectplan is wenselijk. Met de knop hieronder kun je maximaal 3 bestanden uploaden.

Lukt dat niet? Dan kun je ze ook per mail versturen naar post@tussenheid013.nl onder vermelding van je naam en de naam van je plan.


Indienen

Als je op onderstaande knop drukt, wordt je aanvraag verstuurd naar Tussenheid013. Je krijgt een kopie van de aanvraag in jouw eigen mailbox. Je kunt na versturen ook een afdruk maken van de pagina.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan nemen we contact met je op. We houden je op de hoogte van de status van jouw aanvraag.