Gewoon…. een gaaf boek!

De commissie Tilburg Akkoord 2.0 heeft onlangs een bijdrage uit het fonds toegekend aan het project Gewoon…. een gaaf boek! Kunst als katalysator voor contact en persoonlijk herstel. Vanuit The Living Museum wordt al gewerkt aan het bouwen van een community rondom mensen met een geleefde ervaring. Dit boek moet hier een belangrijke impuls aan geven.

The Living Museum is een outsider art programma, gericht op mensen met een geleefde ervaring op het gebied van bijvoorbeeld verslaving, psychiatrie of dakloosheid. Het is een plek om mensen te ontmoeten, (samen) kunst te maken en deze te delen. Je leest er meer over op de website.

Na een hele enthousiaste toelichting door de initiatiefnemers, besloot de commissie om vanuit het fonds Tilburg Akkoord een bijdrage toe te kennen aan dit project. Niet zozeer voor het boek op zich, maar met name voor het verder ontwikkelen en uitwerken van de methodiek van The Living Museum. Het feit dat er al een groot deel van de financiering geregeld was door de bijdragen van vormgevers, kunstenaars, drukkers en andere betrokkenen is enorm positief en maakt duidelijk dat er veel draagvlak is voor The Living Museum.