INITIATIEVEN

DE STADSMAKERS

Tussenheid013 ziet een integrale aanpak, een goede procesbegeleiding, kennisdeling met experts en leren binnen netwerken als de belangrijkste bouwstenen voor verduurzaming.

 

Initiatieven die langs zijn gekomen de afgelopen jaren en die impact gemaakt hebben zijn o.a.:

Anders Bouwen, Prospects@work, Stadscamping, Stadstuinderij, Ruilwinkels, ’T Valleike, Stadsbus, Tonnekes Rijdende Winkel, Blije Pootjes, Stichting Nettoleven, Goed Werk, De Krachtcentrale, In de Boomtak, Living Museum, Weev, Boilr’s Hup, Verdien je Tickets, Social Energy, Stichting Move, Kolektivo, Wijkraden Bouwmeesterbuurt, Goirke Hasselt, en Bomenbuurt, wijkraad Groeseind- Hoefstraat, Stoom013, Wereldpodium, Reeshof&Co, Stichting t Anker, Stichting AS, Tante Pollewop,  Nextgen013, Solmaz Voetbalacademie.

Tonny-Steenis-ofte-wel-Tonneke-is-in-Tilburg-een-begrip-met-haar-rijdende-winkel-1

Tonnekes Rijdende Winkel

Ruim twee jaar geleden kwam Tonnie Steenis bij het ondernemersloket met een plan. Na een periode van dakloosheid wilde ze weer een bijdrage leveren aan de samenleving. Ze overtuigde de gemeentelijke ambtenarij van haar plan en kocht een oude SRV wagen om in Tilburg in de achterstandswijken boodschappen te verkopen.

En dat is wat ze doet: boodschappen brengen naar mensen die thuis zitten, niet meer buiten komen en verder weinig contacten hebben, ook niet met de instanties. Een vergeten groep. Die inzet om mensen weer te zien en waar nodig verbinding te leggen, komt van Tonnie. Dat doet ze geheel op haar eigen manier. Tussenheid013 helpt Tonnie met het verduurzamen van haar initiatief tot een volhoudbare stichting waarin zij vrij wordt gemaakt enkel de dingen te doen waar ze goed in is.

Living Museum

Deze culturele vrijplaats voor mensen die niet in de reguliere hulpverlening passen, was op zoek naar een nieuwe ruimte waar ze de deuren meerdere malen per week kunnen openen. Via een crowdfundactie hebben ze geld geregeld, zijn ze het avontuur aangegaan en hebben een ideale plek gevonden in een bedrijfspand aan de Enschotsestraat. Echter de financiering is pas voor een jaar rond en de organisatie die nodig is om deze stap te maken is niet op orde. Via een netwerkanalyse helpen we ze aan een goed bestuur en samen bedenken we een strategie om de financiering voor minstens drie jaar rond te krijgen. Inmiddels is er een nieuw bestuur aangetreden en zijn gesprekken gaande om ook de financiering rond te krijgen met gemeente en fondsen. Zowel bij de verdere organisatieontwikkeling als bij de financiële zaken is Tussenheid013 nog betrokken.

Initiatieven Tussenheid013 Tilburg12

Stadscamping013

De stadscamping is een initiatief dat we nu vier jaar volgen en dat ondertussen is uitgegroeid naar een permanente camping op het Spoorpark - dat het grootse burgerinitiatief van Nederland wordt genoemd. Deze camping is vanuit een alternatieve community ontstaan en werd van grote waarde voor de stad omdat het op een hele creatieve manier gebruik maakte van braakliggend terrein, maar ook aansloot bij een toeristische behoefte tijdens de veel georganiseerde festivals in de stad. Daarnaast werd het een thuis voor een grote groep vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Als organisatie adviseurs zijn wij betrokken geweest bij het vormgeven van het bestuur, bij het verkrijgen van subsidies en bij het bouwen van het team. 

Ben jij een Stadsmaker?

Ben jij een ondernemende, betrokken Tilburger die wil bouwen aan een inclusieve en verbonden stad? Neem dan contact met ons op.