Leer me vissen

We waren op zoek naar initiatieven die beter verankerd waren in de wijk, naar mensen die hun zelfbedachte kar ook echt wilden trekken,’ vertelt Chris Faro. Als beleidsadviseur van woningcorporatie TIWOS was hij betrokken bij de totstandkoming van het Tilburg Akkoord, een fonds voor deze kartrekkers. ‘Samen met andere corporaties, de gemeente, provincie en rijk was er een behoorlijke pot geld bij elkaar gebracht. Bestemd voor wijken die wel een flinke slinger omhoog konden gebruiken. Het geld was welkom maar bleek lang niet altijd het hoofdprobleem. Mensen vroegen iemand die even naast hen kwam staan, die mee wilde denken over hun plan. Tussenheid013 is er in geslaagd die rol te vervullen. Ze combineren een sociaal hart met gedegen zakelijke kennis.’

Zeggen wat gezegd moet worden

‘Het begint met vertrouwen, met het geloof dat iemand die aanklopt het in zich heeft om het verschil te kunnen maken. De grote kwaliteit van Tussenheid013 is dat ze vanuit die basishouding de tijd nemen om écht te luisteren. Op een heel natuurlijke manier lukt het hen dan om toch vrij snel een aanpak te bedenken. Ook weten ze de best passende persoon uit hun midden te koppelen aan zo’n initiatief,’ vertelt Chris. ‘Soms moet er gezegd worden wat er gezegd moet worden, maar het maakt wel uit wie het dan zegt. Je werkt vaak met eigenzinnige mensen, daar moet je wel mee om kunnen gaan. En dat treft me altijd bij Tussenheid013, ze kunnen prima meebewegen. Ze weten wanneer ze moeten opschalen of wanneer éven een komma zetten tactisch beter is. In essentie is dat wat mensen ook vragen. Ze willen geen vis, ze willen zelf leren hengelen.’

Good cop

‘Een groot voordeel van Tussenheid013 is dat ze ook de andere kant van het spel kennen. Ze hebben goed zicht op het ingewikkelde ecosysteem van gemeente of andere instanties,’ meent Chris. ‘Ze weten bij wijze van spreken wie er op welke plek in de voedselketen staat, met wie je eerst eens moet gaan praten. Zo verbinden ze werelden met elkaar, zijn ze in staat om bij initiatiefnemers begrip te kweken voor de positie van zo’n ambtenaar. Waar zit de gemeenschappelijke deler, wat zit er achter een kritische vraag?’ Chris weet als geen ander hoe taai het sociale domein kan zijn. Als onafhankelijk secretaris van het Tilburg Akkoord zat hij regelmatig aan tafel bij initiatieven. ‘Vaak is het bewandelen van die zachte weg het meest productief. Natuurlijk heb je mensen nodig die af en toe tegen het systeem aanschoppen. De kracht van Tussenheid013 is dat ze vanuit de luwte opereren, blijven masseren. De rol van good cop is hen op het lijf geschreven,’ lacht Chris.

Ondernemersloket

‘In een stad als Tilburg blijkt dit kleinschalig, onafhankelijk ondernemersloket voor maatschappelijke initiatieven een welkome aanvulling op grote partijen zoals ContourdeTwern,’ vindt Chris. ‘In de praktijk werkt Tussenheid013 overigens veel samen met dergelijke partners. Soms blijkt een initiatief, als het eenmaal goed loopt, zelfs beter op z’n plek onder de paraplu van zo’n grote speler. De traditionele welzijnsinstellingen hebben natuurlijk veel slagkracht met hun vrij complete productportefeuille, maar er spelen vrijwel altijd meer belangen als zij aan tafel zitten. Een wendbare spelverdeler als Tussenheid013 heeft daar veel minder last van. Ik ben ervan overtuigd dat hun inzet zich terugverdient.’

Interview en tekst door Berny van de Donk