Ondersteunde initiatieven in 2021

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerste deze pagina.

Het Tilburg Akkoord heeft het afgelopen jaar de volgende initiatieven ondersteund:

 • Inkluis; het bouwen van een netwerk van sociale initiatieven teneinde te komen tot versterking van die initiatieven door kennisdeling en slimme samenwerkingen.
 • Groeituin 013; ondersteuning bij de verhuizing naar de Stadsakkers wat leidt tot versterking van de organisatie en het aanbod van werkplekken voor vrijwilligers en dagbestedingstrajecten.
 • Op Groene Voet; het plaatsen van wormenhotels bij drie scholen in de pactwijken. Het concept zorgt voor meer kennis bij kinderen over een groene omgeving en betrekt ouders ook bij het onderhoud van de wormenhotels.
 • Un Bietje Groen ondernemerstuin: het faciliteren (visie, strategie) bij de start van de uitbouw van de lokale community op het gebied van duurzame voeding en verantwoorde land/tuinbouw. Un Bietje Groen heeft naast een aantal vrijwilligersplekken ook een plek gecreëerd waar in de praktijk buitenschoolse educatie plaatsvindt.
 • Prospects@Work; geholpen met een doorstart  vanuit de onderneming Anders Bouwen, dit is een werk-, en leerplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder andere in de bouw aan de slag willen.
 • Stichting Warm Hart; op een eigen-wijze manier verbinding maken met mensen in Tilburg Noord. Aissa en Lubna zijn de bevlogen krachten achter deze stichting, zij ondersteunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen en helpen kinderen en ouders met huiswerkbegeleiding. Met name het gesprek aangaan over de rol van zowel de vaders als moeders bij de opvoeding is daarbij  van groot belang. Daarnaast ondersteunen zij mensen die vastlopen in het systeem en daar zelf niet (meer) doorheen komen.
 • Woodskepping;  De tijd tussen het moment dat een persoon hulp nodig heeft en het moment dat daarvoor de financiële mogelijkheden zijn gecreëerd, ervaart de jongere en de hulpverlener als lang. Regelmatig is die periode 4 maanden en vaak nog langer. De sociaal ondernemer moet een kind dan weer naar huis sturen omdat de financiën niet op orde zijn. Sociaal ondernemer onderzoekt hoe dit proces sneller kan en de effecten voor de jongere en zijn familie.
 • Boomtak; vernieuwend concept om jong en oud te verbinden in de Bomenbuurt. Naast de bestaande activiteiten voor de voornamelijk oudere bewoners worden activiteiten georganiseerd voor jongeren en kinderen en ook voor de leeftijd tussen de oudere en jongeren in. Als het concept staat moet het zichzelf bedruipen. Een buurthuis wat zichzelf bedruipt en goede verbindingen heeft in de buurt, kan als voorbeeld dienen voor andere buurthuizen.
 • Stichting Roze Bril met ‘de sociale video-studio’; de behoefte bij veel kleine sociale ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties is om zich beter te presenteren op sociale media. Roze Bril gaat hierin voorzien. Om op te starten is een investering gedaan in apparatuur en hebben wij hem geholpen meer focus aan te brengen in zijn droom.
 • Taste of Work; start met een opleiding voor horecapersoneel in de breedste zin van het woord (gastvrouwen bij zorginstellingen, hulp in de keuken, in de bediening en andere functies). Omdat de nood hoog is naar goed personeel is Taste of Work begonnen om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt te trainen. In samenwerking met Rooi Pannen wordt gewerkt aan certificering. Gemeente is ook geïnteresseerd om hierin een rol te pakken
 • Goejenhandel; gaat Tilburgse jongeren met creatief talent maar zonder kans dat talent te ontwikkelen, creatief uitdagen met designchallenges. Op deze manier willen ze de kansenongelijkheid onder jongeren en jongvolwassenen in Tilburg aanpakken. Er wordt samengewerkt met ForwArt om specifiek de jongeren in Tilburg Noord te bereiken.
 • Middenrif Festival; zij willen een festival organiseren dat thematisch en muzikaal aansluit bij de leefwereld van de bewoners van Tilburg Noord. Een aantal van hen krijgt hiermee een podium. Bijzonder is dat het festival plaatsvindt in het centrum zodat Noord, Zuid en West naar het centrum komen en laten zien wat ze kunnen.