Tussenheid013 café 24 september

Vorige week donderdag kwamen we (eindelijk) weer samen met een aantal bijzondere sociale ondernemers uit Tilburg bij de Boemel. Wat was het fijn elkaar eindelijk weer in real live te zien! En wat was het fijn te horen hoe voortvarend en betrokken (ondanks alle uitdagingen van deze tijd) deze stadsmakers zich inzetten voor onze stad! Zo luisterden we naar het verhaal van Joris van Riel die onze evenementenstad een extra dimensie wil geven door Textiel in te zetten. Het doel van Textilium Futura is om Tilburg weer blijvend als textiel stad op de internationale kaart te zetten en de hele keten rondom textiel nog meer te verweven met elkaar.

Naast de geplande events, richten ze ook een kenniscentrum op waar alle nationale en internationale kennis op het gebied van productontwikkeling centraal gebundeld wordt.

Heb je vragen en of ideeën over dit concept, kijk dan gerust eens op de website (www. Textilium.nl) en/of neem contact op met Joris van Riel!

Verder luisterden we naar Maartje van Gelder van Stichting Move. Een stichting die inmiddels in bijna alle grote studentensteden van Nederland vertegenwoordigd wordt.

Move koppelt kinderen en jongeren aan studenten om vanuit hun talenten in actie te komen voor hun directe omgeving. Het was leuk te horen dat zij ervaren dat juist in onze stad er een vele grotere intrinsieke drijfveer lijkt te zijn bij jongeren om zich hiervoor in te zetten.

Het sociaal innovatieve DNA van onze stad is echt iets om trots op te zijn!

Heb je een tof project waar je eventueel deze groep jongeren op zou willen aanhaken, neem dan contact op met Maartje van Gelder!

Jael Nouhet, onze natuurpedagoog, vertelde over een van zijn projecten Stroom.
Stroom heeft de ambitie alle kinderen de kans te geven buiten onderwijs te kunnen genieten door op een slimme manier vervoer te organiseren voor alle basisscholen van Tilburg.

Onderwijs op een andere manier gaan vormgeven kunnen we tenslotte alleen samen!

Daarnaast was Willem Hoppenbrouwers in ons midden en hij vertelde over het nieuwe initiatief Brabantse Bouwers. Met een multidisciplinair team helpen zij bewoners, boeren en professionals om tot nieuwe woonvormen te komen die aansluiten bij de nieuwe tijd.

Tevens was de meest groene sociale onderneemster van onze stad aanwezig; Janneke de Vries. Haar missie – onze stad groener te maken – neemt ze heel serieus en door middel van kleine interventies heeft zij inmiddels al zoveel groots gecreëerd. Iets om trots op te zijn!

Nicole Peeters van Boilrs Hub sloot ook nog even aan. Boilrs Hub is een inspirerende plek in hartje stad waar jongeren ondersteund worden in het ontdekken van hun unieke toegevoegde waarde en in het realiseren van hun dromen. Elke vrijdag tussen 11:00 en 18:30 organiseren zij Feel Good Friday. Feel free to join! (www.boilrshub.nl/feel-good-friday)